Project Amarylis

Samstag, 31. Dezember 2022

‘PROJECT AMARYLLIS’ BIEDT NIEUWKOMERS VOLWAARDIGE ARBEIDSKANSEN'

Erkende vluchtelingen werken in ons land vaak onder hun niveau. Het is niet uitzonderlijk dat artsen moeten rond komen als poetsmedewerkers en ingenieurs als winkelbedienden. Met een Global Grant-project wil Rc Turnhout een beperkte groep hoog opgeleide nieuwkomers een intensief begeleidingstraject aanbieden. Dat moet hen leiden naar betere jobs, die aansluiten bij hun competenties en de werkervaring die zij hebben opgedaan in hun thuisland. ‘Professionele zelfontplooiing is een basisvereiste om je weg te vinden in het leven'. 

Samen met haar Duitse contactclub Rc Hilden-Haan (bij Düsseldorf)diende Rc Turnhout een Global Grant-aanvraag in voor deze innovatieve serviceactie. De toelage werd in oktober vorig jaar goedgekeurd door de Rotary Foundation. Naast de twee clubs investeren ook de betrokken districten (D 2140 en D 1810) in het tewerkstellingsproject. Het totale budget bedraagt zo’n 50.000 €, waarvan een goede 14.000 € afkomstig is van de Foundation. Het Duitse luik van het project is louter financieel, want het speelt zich volledig in ons land af. 

De zoektocht naar geschikte kandidaten is intussen opgestart. ‘We mikken in eerste instantie op een vijftiental deelnemers’, zegt projectcoördinator John Boks. ‘Zij stappen in een individueel begeleidingstraject van zes tot achttienmaanden, afhankelijk van hun vooropleiding, hun talenkennis en hun ervaring. Elke deelnemer krijgt twee coaches, afkomstig uit het Rotarynetwerk: clubleden, partners of andere mensen uit onze clubomgeving. Eén coach richt zich voor al op beroepsgerelateerde onderwerpen, terwijl de andere een meer algemene, sociale begeleiding aanbiedt – waarbij taalverwerving een grote rol speelt.’

PICT

Voor de selectie van de kandidaten werkt Rc Turnhout samen met de lokale vzw Op De Spiegel, die heel wat ervaring heeft met initiatieven om de arbeidskansen van vluchtelingen te bevorderen. Zo heeft deze in het verleden al kleinere sommen ter beschikking gesteld voor de aankoop van een computer, een tweedehands wagen of andere beperkte investeringen die een groot verschilkunnen maken om iemand toegang te bieden tot de arbeidsmarkt. Eén van de Turnhoutse Rotariërs is stichtend lid van deze vzw, en bracht de nodige contacten tot stand. ‘Er zijn veel vluchtelingenorganisaties die goed en zinvol werk leveren, maar de niche die wij met dit project aanboren, werd tot nu toe nogal verwaarloosd’, zegt John. ‘Zelfrealisatie komt maar weinig aan bod in de bestaande tewerkstellingsprogramma’s.

Veel mensen blijven professioneel vastzitten onder hun potentieel. Dat leidt onvermijdelijk tot frustraties bij mensen die noodgedwongen onder hun niveau aan het werk gaan. Zo hebben we een deelnemer die als geschoold en ervaren automecanicien aan de slag moest als lasser. Zijn droom is weer in een garage te werken, en op den duur misschien zelfs als zelfstandige een zaak te beginnen. In onze club zitten twee garagehouders, die hem daarbij op weg kunnen helpen.

Een andere deelnemer heeft een apothekersdiploma, dat in België echter niet erkend wordt. Momenteel is die aan het werk als apotheekassistent, in afwachting van bijkomende studies.’ De clubleden kunnen aan het project deelnemen als coach, of trainingsprogramma’s ter beschikking stellen binnen hun bedrijf. Momenteel krijgt het initiatief vooral respons van erkende vluchtelingen uit Syrië, Irak en Afghanistan, minder uit Oost-Europa en Afrika. ‘De grote vraag is natuurlijk ook hoe de situatie in Oekraïne zal evolueren’, beseft John.

De middelen van de Global Grant worden onder meer ingezet voor de trainingen de uitgaven van de coaches, taal- en beroepscursussen voor de deelnemers, vervoerskosten en homologatiekosten voor de diploma’s. Hiervoor werkt men deels samen met de Thomas More Hogeschool. Onder de noemer Maxi PAC( ) organiseert die verkorte opleidingen voor mensen met een buitenlands diploma, met extra omkadering voor en na de opleiding, wat vaak nodig is bij vluchtelingen. Maximising Previously Acquired Competences

PICT

Het project kreeg de fleurige naam Amaryllis, en ook daar blijkt over nagedacht. John: ‘Een Amaryllis-bol heeft zoveel kracht in zich, dat die met een béétje wateren voedingsstoffen kan groeien en tot bloei komen, in een uitbundige schoonheid. Dat beslissende extraatje proberen wij ook te bieden aan onze nieuwkomers.’ Hoewel John en zijn team een langetermijnvisie hanteren en geloven in het duurzame succes van het project, willen ze niet te hard van stapel lopen. ‘We hebben contact gezocht met naburige clubs, met het oog op de werving van coaches en stageplaatsen. Nu willen we vooral eerst zelf ervaring opdoen, om het dan verder te promoten. Maar we geloven er zeker in, en op termijn moet hetidee schaalbaar zijn over heel Vlaanderen.’

S.V.

Artikel verschenen in Rotary Contact